rezbarske noze rezbárske noĹe
Rezbárstvo v Rajci
Rezbárstvo na Slovensku
Rezbárstvo vo Svete
Diskusia
Rezbársky pokec
MáĘ záujem o vytvorenie rezbárskeho diela...
ChceĘ sa dozvedieč nieço o rezbárskej práci...

Meniny má:
Kniha otázok a pripomienok
eshop logo

E-SHOP Rezbárskeho majstra

Pripravuje sa- nakupovanie v našej rezbárskej predajni. 


Spolupráca pri tvorbe webstránky vaĘej firmy.

Malý odkazovaç

Google PageRank

Ponuka postelí
Postele vyrobené podîa poĹiadavky zákazníka
Sakrálna rezba
Interiér kaplnky na Kremnickśch baniach.
Reliéfy podîa predlohy
Pri relizácii som vychádzal s návrhov od zákazníka.
Skrine a skrinky
Vyrezávané skrinky
Pietne rezby
Sochy, soĘky a kríĹe.
Stoliçky a stolíky
Na vybavenie domácností, ale aj verejne prístupnśch miestností
Stoly a stolíky
Vyrábam jednotlivo, ale aj celé sedacie súpravy.
Poliçky
Na praktické zariadenie domácností a interiérov
Ponuka zrkadiel
Vyrezávané zrkadlá.
Podnosy
Do domácností a reĘtauraçnśch zariadení.
Sudy
Sudy na vybavenie reĘtauraçného zariadenia.
Hodiny
Vyrezávané hodiny na vybavenie domácností.
ůalĘie drobné predmety
Podstavce pod kvetináçe, obklady a âalĘie drevené vyriezané predmety.
Betlehemy
Postaviçky do betlehemov.
Suveníry
Drobné suveníry a upomienkové predmety.
Surf.sk